Ви ги нудиме следните

УСЛУГИ

ИЗРАБОТКА НА БУКВИ

Обични

Дупли

Рељефни

Пескарени

Полирани

Позлатени

Пониклувани

ИЗРАБОТКА НА СЛИКИ

НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ

ЖДИ

ЖДИ

Ние сме фамилијарна компанија, основана во 1996 година. Основна дејност е: изработка и гравирање на букви на камен, стакло и дрво, како и изработка на гранитни и порцелански слики и целосна подготовка и поставување на надгробни споменици.

КОНТАКТ